top of page
4k%20Projects.00_01_54_06_edited.jpg

kinezioloģija -Personīgais treniņu plāns

pattern_02.png
Kinesiology
Kinesiology
Kinesiology
Kinesiology

Kinezioloģija ir zinātne par cilvēku kustību. Tā tīri koncentrējas uz cilvēka darbību. Kinezioloģijas pieeja zinātniskos medicīnas principus piemēro cilvēka kustības analīzei, saglabāšanai un uzlabošanai visās vidēs un populācijās. Kineziologi novērtē cilvēka kustību, veiktspēju un funkcijas, izmantojot biomehānikas, anatomijas, fizioloģijas un motoriku apguves zinātnes. Kineziologi ir iesaistīti traucējumu rehabilitācijā, profilaksē un pārvaldībā, lai uzturētu, rehabilitētu vai uzlabotu kustību funkcijas vai sniegumu sporta, atpūtas, darba un fiziskās aktivitātes jomās. Lietišķajā kinezioloģijā ķermeņa kustības tiek novērtētas empīriski, un programma vai ārstēšana ir paredzēta indivīda rehabilitācijai, indivīda dzīves kvalitātes uzlabošanai vai viņa sportisko spēju uzlabošanai.

bottom of page