top of page

Ultraskaņas Terapija

Ultraskaņas terapija ir vispopulārākais no elektrofizikālajiem līdzekļiem (EFL), lai arī, strikti runājot, tā nav “elektroterapija”, kaut arī to plaši dēvē par elektroterapijas modalitāti.

Modalitātes pamati, ko tā dara un kā tā strādā:
 

Ultraskaņas devas aprēķini - pārskats par efektīvas devas aprēķināšanu, neizmantojot uz “recepti” balstītu pieeju. Garviļņu (kilohercu) ultraskaņa: Garviļņu (jeb kilohercu) ultraskaņa ir bijusi pieejama jau labu laiku, bet litratūrā ir maz vērtīgu aprakstu, kas izskaidrotu, kas tas īsti ir, un kā tā atšķiras no normālās (MHz) ultraskaņas fiziski un pēc tās efektiem. Šajā īsajā skaidrojumā ir mēģināts izveidot kopsavilkumu, ko mēs zinām par šo modalitāti.
 

US terapija:

Ultraskaņa lūzumu ārstēšanai: Ir pieejami daudzi materiāli par to, kā lietot zemas intensitātes pulsējošo ultraskaņu (ang. LIPUS) kā papildus terapiju lūzumu ārstēšanā (neseni lūzumi, ieilguši lūzumi un nesaauguši lūzimi).

Ultraskaņa apomorfīna mezglu ārstēšanā: Pašreizējās pozīcijas kopsavilkums attiecībā uz terapeitiskās ultraskaņas izmantošanu apomorfīna mezglu ārstēšanā pacientiem ar Parkinsona slimību.

Ultraskaņas pielietojums audu atjaunošanā: Audu atjaunošanas process ir secīgu, ķīmiski pastarpinātu pasākumu virkne, kura noved pie rētaudu veidošanās, kas rada efektīvu materiālu bojāto audu atjaunošanās procesam.

bottom of page