top of page

Lāzeraterapija

Termins LĀZERS ir akronīms no Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (latv. gaismas pastiprināšana ar stimulētas starojuma emisijas palīdzību). Vienkāršotā un reālā nozīmē lāzeru var uzskatīt par gaismas pastiprinātāja formu - tas nodrošina noteiktu gaismas enerģijas īpašību pastiprināšanu.

Lāzera gaisma darbosies saskaņā ar gaismas pamatlikumiem, tas ir, pārvietosies taisnā līnijā ar konstantu ātrumu. Lāzera staru var pārraidīt, atstarot, lauzt un absorbēt. To var novietot elektromagnētiskajā spektrā atbilstoši tā viļņa garumam / frekvencei, kas mainīsies atkarībā no konkrētā apskatāmā ģeneratora.

Ir vairāki lāzera gaismas aspekti, kuri tiek uzskatīti par īpašiem, un uz kuriem literatūrā ir biežas atsauces. Tie ietver monohromatiskumu, koherenci un polarizāciju. Saglabājas gan zināmas šaubas par to, cik tieši svarīgi ir šie konkrētie lāzergaimas aspekti attiecībā uz šīs enerģijas formas terapeitisko pielietojumu. Monohromatiskums ir, iespējams, vissvarīgākais faktors, jo daudzi terapeitiski efekti dažādos pētījumos ir sasniegti ar gaismu, kura nav koherenta. Turklāt tiek uzskatīts, ka polarizācija ātri zūd audos un tādējādi tai varētu būt mazāka nozīme, nekā sākotnēji tika domāts.

Zemāk uzskaitītais fizioloģiskā un šūnu līmeņa efektu saraksts ir apkopots no vairākiem pārskatiem un pētījumu dokumentiem, un tas nav uzskatāms par pilnīgu vai garantēti derīgu in vivo situācijai. Tomēr tas ilustrē fotobioaktivācijas diapazonu un darbības jomu.
 

 • Izmainīta šūnu proliferācija

 • Izmainīts šūnu kustīgums

 • Fagocītu aktivācija

 • Imūnās reakcijas stimulācija

 • Paaugstināts šūnu metabolisms

 • Makrofāga šūnu stimulācija

 • Mastocītu degranulācijas stimulēšana

 • Fibroblastu aktivācija & proliferācija

 • Šūnu membrānas potenciāla izmaiņas

 • Angioģenēzes stimulācija

 • Darbības potenciāla izmaiņas

 • Izmainīta prostaglandīnu ražošana

 • Izmainīta endogēna opioīdu ražošana
   

Klīniskais pielietojums:

Pēdējie pētījumi ir koncentrējušies uz dažām galvenajām jomām. Visdominējošākās no tām ir brūču dziedēšana, iekaisīgas artropātijas, mīksto audu ievainojumi un sāpju mazināšana:
 

 • Atvērtas brūces

 • Iekaisīgas artropātijas

 • Mīksto audu ievainojumi

 • Sāpes

bottom of page